27
May

VICTORIA-17-2048×1366

Sự xuất hiện bất ngờ của màu sắc tương phản giữa không gian giản đơn.