27
May

VICTORIA-5-2048×1366

Vật dụng nội thất thiên về hình khối đặc, dùng chất lạnh của kim loại tạo tương phản với sắc thái hữu cơ trong khu vườn.